FRETILIN.Media

2010-2020: DECADE OF PEACE, STABILITY & DEVELOPMENT/DEKADA PAZ, ESTABILIDADE NO DEZENVOLVIMENTU

Media service of the FRETILIN party.
Servisu media partidu FRETILIN nian.

Contacts/contactus:

Deputadu Jose Teixeira
Tel. Mobile: +670 728 7080
Email: fretilin.media@gmail.com

Thursday, July 28, 2011

VOTA BA LU OLO - MARI ALKATIRI PRESIDENTI NO SECRETARIU GERAL FRETILIN
"ATU GARANTE SOBERANIA 
TIMOR-LESTE"
VOTA BA LU OLO - MARI ALKATIRI
PRESIDENTI NO SECRETARIU GERAL FRETILIN
IHA LORON VOTASAUN: 20 AGOSTU 2011

(Publikasaun husi "Secsaun Marketing no Publicidade", Ekipa Susesu Lu Olo - Mari Alkatiri) 

No comments:

Post a Comment