FRETILIN.Media

2010-2020: DECADE OF PEACE, STABILITY & DEVELOPMENT/DEKADA PAZ, ESTABILIDADE NO DEZENVOLVIMENTU

Media service of the FRETILIN party.
Servisu media partidu FRETILIN nian.

Contacts/contactus:

Deputadu Jose Teixeira
Tel. Mobile: +670 728 7080
Email: fretilin.media@gmail.com

Monday, August 8, 2011

MARI ALKATIRI NUDAR CANDIDATO BA SECRETARIO GERAL FRETILIN ATU HALO CAMPANHA IHA LORON 13 AGOSTO 2011 IHA DISTRITU OECUSSI
EKIPA SUSESU LU OLO - MARI ALKATIRI
ELEISAUN DIRECTA BA PRESIDENTI NO SECRETARIU GERAL
“HAMETIN FRETILIN, HAMETIN DEMOKRASIA”

COMUNICADO
Dili, 6 Agosto 2011

MARI ALKATIRI NUDAR CANDIDATO BA SECRETARIO GERAL FRETILIN ATU HALO CAMPANHA IHA LORON 13 AGOSTO 2011 IHA DISTRITU OECUSSI

Candidato ba Secretario Geral FRETILIN iha eleisaun interna Mari Alkatiri sei halo campanha iha Pante Makasser Vila, distritu Oecussi hahu tuku 2 locraic iha Sabadu, loron 13, fulan Agosto 2011.

Radio Maubere iha frekeunsia FM 99.9 sei halo transmissaun directa (siaran lansung) ba eventu ida nee.

BA INFORMASAUN SELUK KA DETALHADU TAN MOS FAVOR CONTACTA JOSE TEIXEIRA IHA 728 7080 NO EMAIL: jose.fern.teixeira@gmail.com

 “HAMETIN FRETILIN, HAMETIN DEMOKRASIA”No comments:

Post a Comment